/ Хууль эрх зүй / Хууль / ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ШИЙДВЭР

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ШИЙДВЭР

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ШИЙДВЭР

 

 
Алба  хаагч танд ажлын байрны зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль, тогтоомж, шийдвэрийн талаарх лавлагаа, мэдээллийг доорх цахим хаягуудаар орж үзэж танилцах, судлах, үйл ажиллагаанд мөрдөж ажиллахыг зөвлөж байна. Үүнд:
 
•Монгол Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндсэн хуулийн цэц, Засгийн газрын болон яам, агентлагын  шийдвэрийг  http://www.Legalinfo.mn  цахим хуудаснаас
•Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал шийдвэрийг  http://www.Jurists.mn   цахим хуудаснаас
•Улсын дээд шүүхийн тогтоол, тайлбар бусад шийдвэрийг http://www.supremecourt.mn/index.php  цахим хуудаснаас
•Улсын ерөнхий прокурорын шийдвэр, холбогдох мэдээллийг  http://www.gpo.mn  цахим хуудаснаас
•ЦЕГ-ын даргын тушаал албан даалгавар бусад шийдвэрийг  http://www.police.gov.mn   цахим хуудаснаас
•Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх зэрэг төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой төрийн албаны зөвлөлийн албаны шийдвэр, мэдээллийг http://www.iaac.mn  цахим хуудаснаас
•ЦЕГ-ын харьяа албадын шийдвэр, үйл ажиллагааны мэдээллийг http://www.police.gov.mn    цахим хуудаст байршуулсан цахим хуудаст хандаж танилцах
•Монгол улсын төрийн байгууллагуудын шаардлагатай шийдвэр, холбогдох мэдээллийг үзэх, судлах, танилцах, хэвлэх бол http://gov.mn -д  хандаж лавлана уу.
 
 
 
 
 
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ДЭРГЭДЭХ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2019-03-23
  • 2015-01-05
Эрэн сурвалжилж байна